Dây khổ qua rừng khô – dùng làm trà khổ qua

180,000